beartas Aisíoc

Tuairisceáin agus Aisíocaíochtaí

Ráthaímid do shástacht lenár dtáirgí. Mar sin féin, de réir Riachtanais Díolacháin Ar Líne agus Fad an AE, tá tú i dteideal d’ordú a chealú tráth ar bith laistigh de 14 lá ó d’earraí a fháil. Críochnóidh an tréimhse cealaithe ar dhul in éag don tréimhse 14 lá oibre ag tosú leis an lá tar éis an lae a fuair tú na hearraí.

Prionsabail bhunúsacha aisíocaíochta ár n-ardán ar líne: 

1. Féadfaidh tú d’ordú a chur ar ceal am ar bith roimh an líonadh iomlán agus aisíocaíocht iomlán a fháil go hinmheánach. Ní gá duit teagmháil a dhéanamh linn chun é sin a dhéanamh. Cliceáil ar "cealú" nó ar do leathanach dearbhaithe ordaithe nó ar do leathanach cuntais. 

2. Féadfaidh tú d’ordú a chur ar ceal am ar bith fiú tar éis é a bheith líonta go hiomlán laistigh de 14 lá ó earraí a fháil - Cliceáil díreach anseo. Scríobh an chúis le filleadh, fiú mura dtaitníonn sé leat nó mura bhfuil sé uait níos mó agus faigh do lipéad seolta ar ais ar do r-phost. Aisíocfar tú i gceann 10 lá tar éis dúinn ár mír a fháil ar ais agus a athstocáil.  

3. Chun aisíocaíocht a fháil, seol do tháirge gan oscailt ina staid bhunaidh agus déan é a phacáistiú go slán laistigh de 14 lá tar éis do dháileacht a fháil agus eiseofar aisíocaíocht iomlán lúide na costais seachadta agus bailiúcháin. NÍL muirir loingseoireachta agus láimhseála inaisíoctha mura raibh na hearraí a seachadadh mícheart, millte nó lochtach. (Ní chuireann sé seo isteach ar do chearta reachtúla i gcás earraí lochtacha).

Tabhair faoi deara - má roghnaíonn tú earra a sheoladh leat féin agus ní trínár seirbhís bailithe cúiréireachta molaimid seirbhísí iomchuí a úsáid chun luach do tháirge a chlúdach i gcás aon damáiste a thabhaítear le linn an phróisis tuairisceáin.

Ní aisíocfar earraí gan iarraidh a thagann ar ais chugainn a ndearnadh damáiste dóibh agus nár iompraíodh ag baint úsáide as ár mbailiúchán cúiréireachta ceadúnaithe nó seirbhís fágála. 

De réir Rialacháin Díol Cianfhaid 2000 an AE, tá sé de cheart agat d’ordú a chealú laistigh de 14 lá, ag tosú ón lá tar éis na Earraí a sheachadadh duit (nó ag duine a bhfuil aithne agat air agus a shínigh do chuid earraí ónár n-iompróir) . Le linn na tréimhse seo féadfaidh tú Earraí a thabhairt ar ais chugainn le haghaidh aisíocaíochta iomláine. Tairgfear aisíocaíocht iomlán ar choinníoll go measann muid go bhfuil na hearraí faoi na coinníollacha céanna agus a seachadadh iad duit agus go bhfaightear an iarraidh ar chealú i scríbhinn. Aisíocfar aon Ordú a cuireadh ar ceal laistigh de 10 lá tar éis dúinn na hearraí a fuarthas a fháil ar ais. Mura measann muid go bhfuil Earraí ar ais faoi na coinníollacha céanna agus a seachadadh iad duit, cuirfimid na Earraí ar ais chugat agus beidh táille athsheachadta dlite agus iníoctha agat linn. 
Ní mór do chustaiméirí ar mian leo a nOrduithe a chealú de bhun tar éis an tseachadta:
aire réasúnach a thabhairt do na Earraí ábhartha agus gan iad a úsáid, a oscailt nó a ithe; agus na Earraí ábhartha a chur ar ais laistigh de 14 lá ó dháta an tseachadta, comhlánaigh leis an bpacáistiú ábhartha go léir agus sna coinníollacha céanna agus a seachadadh iad duit.